www.hemelsevriend.nl

Jozef Rulof

De inhoud van het 'Wouter en zijn hemelse vriend' is gebaseerd op de kennis uit de boeken van Jozef Rulof (1898-1952).

Jozef was een helderziend en helderhorend medium. Onder leiding van zijn geestelijke gids Alcar ontving hij 27 boeken over het leven na de dood. Hij werd geboren in 's-Heerenberg en kon zelf nauwelijks lezen of schrijven. Maar al deze schoolse kennis zou hem maar hinderen om een open en zuiver kanaal te zijn voor de licht-uitstralende persoonlijkheid van Gene Zijde, die hem begeleidt. Zijn boeken bevatten een schat aan informatie over metafysche onderwerpen als reïncarnatie, geestelijke sferen, het hiernamaals, het leven na de dood, geestelijke gaven, inspiratie, het ontstaan van het heelal, enz. Ze werpen een helder licht op talrijke levensvragen.

Mocht u geïnteresseert zijn om meer over zijn inzichten te weten dan kunt u deze informatie vinden op de website Rulof.org van de stichting die zijn werk beheert, Stichting GWG De Eeuw van Christus.